PUNJENJE BATERIJE

Kako napuniti bateriju na motociklu

 • Umetnite glavni utikač punjača u priključak za punjenje bicikla.
 • Priključite utikač za naizmeničnu struju punjača u utičnicu i baterija počinje da se puni kada indikator punjača sija crvenom bojom.
 • Baterija je potpuno napunjena ako indikator punjača pređe iz crvene u zelenu boju.

Kako napuniti bateriju na motociklu

 • Otvorite poklopac dela za bateriju i odlaganje.
 • Prekinite osigurač za struju.
 • Izvadite konektor koji se nalazi na vrhu baterije.
 • Umetnite ključ u bravu protiv krađe baterije i okrenite ga udesno da biste osobodii bateriju sa bicikla.
 • Izvucite bateriju iz ležišta.
 • Umetnite glavni utikač punjača u priključak za punjenje baterije, a zatim utaknite utikač za naizmeničnu struju punjača u utičnicu. Zelena lampica punjača će treptati dok bude trajalo punjenje
 • Kada se baterija napuni, lampica će sijati zelenom bojom.

Saveti

 • Ne izlažite bateriju vodi i sprečite da bude izložena kiši.
 • Temperatura punjenja: 0-45 ℃
 • Temperatura pražnjenja: -20-45 ℃
 • Kapacitet baterije će se smanjiti kada se stavi u okruženje sa niskim temperaturama.
 • Napunite bateriju kada je koristite, ali obavezno je napunite pre nego što kapacitet bude manji od 20%. Kada se ne koristi duže vreme, uklonite je sa motocikla.
 • Razvijte dobru naviku upotrebe. NEMOJTE često paliti i gaciti prekidač i trudite se da vozite konstantnom brzinom.
 • Zabranjen je kratki spoj katode i anode na ulaznom i izlaznom kraju baterije.
 • Bateriju držite dalje od dece, vatre i izvora toplote. Bacanje u vatru je strogo zabranjeno.
 • Može se koristiti samo originalni punjač, a ostalim punjačima je zabranjeno punjenje baterije.
 • Baterija je podvrgnuta strogom pregledu pre napuštanja fabrike i strogo je zabranjeno demontirati ga. Za bilo kakva pitanja obratite se ovlašćenom servisu SUPER SOCO motocikala.

Skladištenje, održavanje i transport

 • Molimo vas da bateriju napunite do pola kada je skladištite ili transportujete (nakon što se baterija isprazni, napunite je 3 sata). Stavite je na suvo i provetreno mesto.
 • Bateriju i punjač držite na čistom, suvom i provetrenom mestu. Držite ih dalje od korozivnih materijala, izvora energije i izvora toplote.
 • Uslovi skladištenja: temperatura okoline od-20 do 35 ℃, vlažnost ≤ 65% R
 • Prilikom skladištenja punjača, odvojite ga od baterije.

SUPERSOCO ™ 2021